سفارشات ست

سفارش ست ارگ

گلچین | تبدیل | کمپرس

تمامی کیبوردهای korg در کمترین زمان تحویل داده میشود

میتوانید از طریق راههای ارتباطی زیر سفارش ثبت کنید

👇👇👇

👇تعرفه های سفارش👇

تبدیل ست 100 هزار تومان

کمپرس ست35 هزار تومان

👇👇گلچین ست 👇👇

به ازای هر ریتم ۱۵ هزار تومان

👈 تعداد بیش از 10 عدد ریتم با 20درصد تخفیف و بیش

از 20 عدد ریتم با 30درصد تخفیف محاسبه میشود✅

به ازای هر صدا ۵ هزار تومان

 

ست ارگ

ست رایگان ارگ

null

ست های رایگان

null

گلوبال - تنظیمات کاربردی

اموزش نوازندگی

دوره آموزشی کیبوردارگ

ست طلایی ارگ

ست گلچین pa4x

فهرست